TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1a Rekisterinpitäjä

Nimi ProTest engineering Oy (2311605-7)
Osoite Kuormaajantie 3, 40320, Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) +358 10 229 2315, info@pte.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Jasu Romo Osoite Kuormaajantie 3, 40320, Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) +358 44 578 6653, jasu.romo@pte.fi

3 Rekisterin nimi

Henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on tarkoitettu asiakastietojen hoitamiseen verkkokauppaan rekisteröityneille henkilöille ja verkkokaupan ylläpitäjälle. Henkilörekisteri sisältää tiedot, jotka asiakas haluaa luovuttaa rekisteröityessään. Henkilötiedot mahdollistavat asiakkaan ja myyjän näkevän asiakkaan tilaushistorian, jota voidaan käyttää esimerkiksi ongelmatilanteissa.

Asiakastietoja käytetään: – Yhteydenottoon – Asiakkuuden ylläpitämiseen – Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin – Verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen – Markkinoinnin ja mainoksien kohdentamiseen – Asiakaskokemuksen parantamiseen – Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin – Väärinkäytösten estämiseen – Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää rekisteröityneiden asiakkaiden ilmoittamat tiedot, kuitenkin vähintään sähköpostiosoite sekä etu- ja sukunimi. Verkkokaupan selaaminen ei edellytä rekisteröintiä. Asiakkaan tilauksien yhteydessä ilmoitetut tiedot sisällytetään asiakasrekisteriin ja jos asiakas on rekisteröitynyt vieraana, säilytetään vain kyseisen tilauksen tiedot.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas voi luovuttaa tietoina: – Syntymäaika – Puhelinnumero – Osoite – Sukupuoli – Edustamansa yrityksen tiedot – Suostumus postituslistoille – Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisterin asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Verkkokauppa ei kerää mitään tietoja ulkopuolisilta tahoilta. Vajavaisia asiakastietoja voidaan täydentää asiakkaan omien verkkosivujen julkisilla tiedoilla.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilörekisterin asiakastietoja luovutetaan tietyissä tapauksissa rekisterinpitäjän valtuuttamille tahoille, kuten telemarkkinointiyrityksille, lähetys- ja kuljetusyrityksille sekä viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. Rekisterinpitäjä pidättää omistajuuden henkilörekisteriin, jolloin toimeksiannon yhteydessä luovutetut tiedot ovat kolmannella osapuolella käytössä vain toimeksiannossa tarkoitettuun käyttöön. Asiakastieto voidaan luovuttaa eteenpäin esimerkiksi postipalvelulle tilauksen toimittamisen yhteydessä, jolloin tietoina luovutetaan rekisterissä olevan yrityksen tai luonnollisen henkilön osoitetiedot ja mahdollisesti sähköposti sekä puhelinnumero. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Pyynnöstä hänellä on oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli: – tiedot siirretään maahan tai ko. maassa sijaitsevaan organisaatioon, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai – sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai – mikäli rekisteröitävä on antanut siihen suostumuksensa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto Henkilörekisteristä ei tallenneta paperisia versioita, eikä muita manuaalisia aineistoja.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot Henkilörekisteriä säilytetään verkkokaupan suojatulla serverillä. Rekisteriin on pääsy vain organisaation palveluksessa toimivilla tai organiaation valtuuttamilla verkkokaupan ylläpitäjillä. Rekisteri on suojattu salasanalla, palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröitynyt käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan kirjautuessaan verkkokauppaan. Jokaisella verkkokauppaan rekisteröityneellä käyttäjällä ja vieraalla on oikeus pyytää poistamaan kaikki häntä tai hänen yritystään koskevat tiedot. Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen info@pte.fi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi halutessaan pyytää saada verkkokaupalta uutiskirjeitä. Uutiskirjeet eivät tule asiakkaalle kun vain ja ainoastaan asiakkaan valitessa uutiskirjeet itselleen rekisteröityessään.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella verkkokauppaan rekisteröityneellä käyttäjällä ja vieraalla on oikeus pyytää korjaamaan häntä tai hänen yritystään koskevia tietoja. Rekisteröitynyt käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan kirjautuessaan verkkokauppaan. Vaihtoehtoisesti tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen info@pte.fi.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröitynyt käyttäjä voi halutessaan pyytää saada verkkokaupalta uutiskirjeitä. Uutiskirjeet eivät tule asiakkaalle kun vain ja ainoastaan asiakkaan valitessa uutiskirjeet itselleen rekisteröityessään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyä tai poistoa kokiessaan tietojansa olevan käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröidyn kokiessaan tietojen käsittelyn olevan tarpeetonta rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Tietojen poisto käsitellään rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle rekisteröidyn kokiessa rekisterinpitäjän käsittelevän henkilötietoja lainvastaisesti. Rekisterinpitäjä hankkii verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Kyseisille yrityksille ei luovuteta rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjän toimesta.