Viljankuivaus – PTE-LTO -järjestelmä vähentää öljyn- ja sähkönkulutusta sekä säästää aikaasi merkittävästi

Asensimme ensimmäisen prototyypin viljankuivaus- / lämmöntalteenottolaitteestamme vuonna 2010 Antti-Teollisuuden 70-luvulla valmistamaan vaunukuivuriin. Tulokset olivat suorastaan hämmästyttäviä.

PTE-LTO vähensi öljynkulutusta laskennallisesti noin 30 % aiempaan verrattuna. Sen lisäksi todettiin, että tällä vanhalla vaunukuivurilla varustettuna PTE-LTO:lla, öljynkulutus laski yli 50% pienemmäksi verrattuna vieressä toimineeseen lähes uuteen vaunukuivuriin ilman PTE-LTO -laitteistoa. Kaikki tämä siis samoissa olosuhteissa samaa viljaerää yhtäaikaisesti kuivaten.

Muutoksen johdosta myös erittäin märän viljan kuivaaminen on taloudellisesti kannattavaa, varsinkin kun puhutaan lähtökohtaisesti hyvin huonolla hyötysuhteella toimivista laitteista, jotka käyttävät jopa suuria viisinumeroisia litramääriä polttoöljyä per kuivatuskausi.

Ajansäästöä automaatiolla

Rahallisten etujen lisäksi PTE-LTO helpottaa viljankuivausta automaattisella GSM-hälytysjärjestelmällään. Jos erän kuivaus kestää esimerkiksi 16 tuntia, ei järjestelmää tarvitse valvoa vaan järjestelmä itse ilmoittaa mahdollisista ongelmista ja kuivatuksen valmistumisesta. Laitteen tietokantaan voidaan asettaa puhelinnumeroita ja mahdollisen ongelman ilmetessä järjestelmä soittaa tai lähettää tekstiviestin ilmoitettuihin puhelimiin. Järjestelmän käyttöönotto voi säästää huomattavasti työaikaa.

Asiakkaamme lausunto Etelä-Suomeen asennetun PTE-LTO -laitteiston toiminnasta:

”PTE-LTO -järjestelmä on toiminut odotetusti heti käyttöönotosta 2017 alkaen. Keskimäärin se on säästänyt viljankuivaukseen käytettävää öljyä 20 % vuosittain. Toisina vuosina öljyä menee 8 000 litraa ja toisina 25 000 litraa, joten säästöt ovat olleet merkittäviä. Laskin meidän käytöllämme tuotteelle n. 5 vuoden takaisinmaksuajan, minkä takia olen ollut järjestelmään tyytyväinen. Luvatut hyödyt on lunastettu”

-Ari

Pyydä tarjous

PTE-LTO – Viljankuivaus on nyt tehty helpommaksi ja edullisemmaksi

Lämmöntalteenottoyksikkö koostuu tehokkaasta lämmönvaihtimesta, suodatinyksiköstä, ohjausventtiilistä, putkistosta, sekä erilaisista mittareista. Poistoilman sisältämä energia otetaan tehokkaasti talteen esilämmittäen kuivurin puhaltimelle tulevaa imuilmaa. Pölyisistä ja kosteista olosuhteista huolimatta olemme onnistuneet rakentamaan suodatuksen, joka todella toimii.

Suodattimien vaihdolle ei tyypillisesti ole tarvetta kuivatuskauden aikana, eikä järjestelmä muutenkaan vaadi paljon aikaa vieviä huoltotöitä.

Lämmön talteenottoyksikkö voidaan asentaa lähes kaikkiin vanhoihin (jälkiasennus) ja uusiin (uudisasennus) ali- tai ylipaine lämminilmakuivureihin.

PTE-LTO:n tarjoamia hyötyjä:

 • Takaisinmaksuaika parhaimmillaan kaksi vuotta, mikä toki riippuu paljon vuoden sadon määrästä, säästä ja laitteen käyttöasteesta
 • Tyypillinen investoinnin takaisinmaksuaika 5 vuoden sisällä
 • Kasvattaa energiatehokkuutta ja vähentää öljynkulutusta huomattavasti
 • Ekologinen, koska järjestelmä vähentää päästöjä
 • Lyhentää kuivatusaikaa ja vähentää sähkön kulutusta
 • Helppo huolto ja erittäin pienet käyttökulut
 • Ei ylimääräisiä kemikaaleja
 • Yksinkertainen rakenne, käytön oppii nopeasti ja asiakaspalvelumme auttaa, jos tulee suurempia ongelmia
 • Mukana tulevian ohjeiden avulla asennuksen voi suorittaa melko helposti itse
 • Ei tarvitse lisäsähköä tai ylimääräisiä laitteita
 • Ei ilma-vesi vesi-ilma -energiamuutoksia, jotka huonontavat hyötysuhdetta
 • Automaattinen hälytysjärjestelmä, jonka voi asentaa esimerkiksi soittamaan, jos laitteeseen tulee ongelmia viljankuivauksen aikana

PTE-LTO paketti sisältää:

 • lämmönvaihdinyksikön
 • suodatinyksikön
 • 3-tieventtiilin
 • 3 lämpötilalähetintä
 • suodatinvahti tukkeutumistiedolla
 • PTE-GSM ohjausyksikön

Paketti ei sisällä asennusta, eikä putkitusta.

Pyydä tarjous

PTE-LTO:n vaikutuksesta kuivatukseen:

Todellisilla referenssikuivureilla Keski-Suomessa suoritettujen testauksien mukaan ennen PTE-LTO -järjestelmää uunin optimaalisen lämpötilan saavuttaminen vaati öljypolttimen 2. suuttimen päälläolon lähes koko kuivatuksen ajan ulkolämpötilan ollessa 10-20ºC, vaikka puhallusilman määrää oli kuristettu säätöpellillä. PTE-LTO -järjestelmän asennuksen jälkeen 2. suuttimen päälläoloaika lyheni huomattavasti, vähentäen näin öljynkulutusta, vaikkei ilman virtausta kuristettaisi lainkaan. Tämä lisää huomattavasti kuivurin kuivatusnopeutta.

Allaolevassa kuvassa ’Lämmönvaihtimen toiminta’ on erään kuivurin mittausdataa kuivatuksen aikana. Kuten kuvasta käy ilmi, ulkolämpötilan ollessa 7 astetta, pysyy puhaltimelle tuleva lämpötila yli 22 asteessa, joka vastaa kuivatusta lämpimänä kesäpäivänä. Kuivatus voidaan myös lopettaa aiemmin, koska jäähdytyssekvenssissä puhalluslämpötila pysyy yli 20 asteessa ja suhteellinen ilmankosteus näin ollen alle 50%. Lämmin ilma pystyy sitomaan vettä huomattavasti kylmää ilmaa enemmän. Elo-syyskuussa ilman keskimääräinen suhteellinen kosteus on yli 80%, mikä tarkoittaa sitä, että yöllä ilman viilentyessä suhteellinen kosteus kipuaa jo lähelle 100%. Esimerkiksi jos 7 asteisen ilman vesisisältö on 7,5g/m3, suhteellinen kosteusprosentti on 96,1%. Jos ilma lämmitetään 22 asteeseen, putoaa suhteellinen kosteus 38,7 prosenttiin!

Ilman lämmön talteenottoa toimivilla viljankuivauslaitteistolla hukataan vuositasolla useiden tuhansien eurojen säästöpotentiaali, kun kuivurin öljynkulutus on tasolla 10000+ litraa/kuivatuskausi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Maatalous koneistuu jatkuvasti enemmän ja investoinnit työn tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ovat lähes välttämättömiä. Järjestelmämme on vastaus näihin molempiin – työn tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Viljankuivaus PTE-LTO -järjestelmällä on helpompaa  ja edullisempaa. Autamme mielellämme kaikissa laitteiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto lomakkeella tai soittamalla +358 44 578 6653